csepel fidesz nemeth szilardIsmét nem hagyott sok időt az ellenzéki képviselőknek a felkészülésre, illetve a programok átütemezésére Csepel fideszes és egyre elfoglaltabb polgármestere. Lehet, hogy eleve ez a cél – nem tudom! Így azonban nem maradt más választásom, mint a kérdések és a hozzászólások nyílt levélben történő megfogalmazása.

 


Polgármester Úr!

 

Az Ön nevében értesítést kaptunk kedden e-mailben, hogy január 10-én 8:00-kor ismét rendkívüli testületi ülést kíván tartani. Akkor még nem, csak órákkal később voltak elérhetők az előterjesztések, köztük a több mint 100 oldalas „javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt megvalósítására” című is – így 8, azaz nyolc (!) munkaórát hagyott az ellenzéki képviselőknek, hogy az anyaggal kapcsolatban az érintett szervezeteknél érdeklődjenek, véleményt, felvilágosítást, adatot kérjenek ahhoz, hogy csütörtök reggel felelősen dönthessenek!

Én már a meghívó olvasásakor sem tudtam átszervezni a lekötött programomat, így tudtam, hogy a testületi ülésen –munkahelyi elfoglaltság miatt- nem tudok részt venni. Ennek ellenére az előterjesztést igyekeztem lelkiismeretesen átolvasni és az alábbi kérdéseket, illetve megjegyzéseket kívánom megfogalmazni.

Az előterjesztéshez csatolt Akcióterületi Terv 18. oldalán olvasható a következő: „Az akcióterület zsúfoltságát tovább fokozza, hogy a „városban” (sic!) dolgozók közül sokan eljönnek az akcióterületig gépkocsival, leparkolnak és tömegközlekedéssel utaznak tovább. A nagy parkolási igény miatt a területen kevés a parkolóhely, gyakran a gyalogutakat, zöldterületeket is igénybe veszik parkolási célokra.”
A megfogalmazással teljesen egyet értek. Ezzel együtt szeretném emlékeztetni Önt és képviselő-társát, Borbély Lénárdot, hogy az előző ciklusban éppen Önök követtek el mindent, hogy megakadályozzanak egy olyan parkolóépítési projektet, ami alsó hangon is több tíz millió forint pályázati pénz lehívása mellett biztosított volna több mint 100 új parkolóhelyet a városközpont közelségében. Ha akkor nem akadályozzák meg a beruházást (és Csepel gazdagodását), akkor most ez a probléma kevésbé lenne szorító és nem kellene azon gondolkodniuk, hogy fizető parkolót hozzanak létre Csepelen (erre később még visszatérek)!

Az Akcióterületi Terv 31. oldalán azt olvashatjuk, hogy a program tartalmaz gazdasági funkciót is, amit „2 kkv bevonásával” képzelnek el. Kérdéseim:
-    miért csak kettő vállalkozás vonható be a projektbe és melyik ez a két vállalkozás?
-    ez a két vállalkozás megegyezik-e azzal a két céggel, amelyek neve korábban bukkant fel egy hasonló előterjesztésben?
-    A Branko Befektetési Kft-nek van-e bármilyen (akár előkészítő, akár végrehajtó) szerepe a projektben?

A hivatkozott anyag a következőt tartalmazza: „…Ettől függetlenül sokan megfogalmazták az irodafunkciók, valamint a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló közösségi és vendéglátóhelyek hiányát. Ezt az űrt felismerték befektető vállalkozások is, akiknek az értéknövelő fejlesztéseiért cserébe az önkormányzat hosszú távú üzemeltetési lehetőséget kínál.” Kérdéseim:
-    számszerűen mit jelent a „sokan” és ez százalékosan mekkora hányadát teszi ki az érintett lakóközösségnek?
-    Az előterjesztésben hivatkozott számosság („sokan”) hol és milyen formában fejtette ki a véleményüket?
-    Kik a nevezett befektető vállalkozások?
-    A befektető vállalkozások között van-e a Branko Befektetési Kft.?
-    Ismerik-e az előterjesztést készítők a budapesti irodaingatlan piac helyzetét, illetve annak túlkínáltságát?
-    Milyen kategóriájú és milyen bérleti díjú irodákat kívánnak kialakítani a befektetők és az ismert-e, hogy ezekben a kategóriákban milyen a környező kerületek ellátottsága, illetve kihasználtsági mutatója?

Az Akcióterületi Terv 40-58. oldalán kerülnek bemutatásra az egyes projektelemek (a „számszerűsített eredmények” című fejezet keretében). Ezek között azonban nem található meg, illetve nincs nevesítve az iroda- és pavilon projekt, illetve nem találtam utalást a vendéglátóhelyekkel kapcsolatos „eredményekre” sem – amelyeket a nagy titkolózásba burkolt „2 kkv”-val kívánnak megvalósítani. Kérdésem, hogy:
-    Miért nem olvasható az anyagban a fent hivatkozott gazdasági projektelem „számszerűsített eredménye”?
-    Ha igen, akkor hol található az anyagban?

A 60. oldalon a „Kapcsolódó fejlesztések” című fejezetben olvasható a 3. és az 5. pontban, hogy Önök az érintett területen „fizető parkolózónát” és „szállodai funkciót” terveznek. Ezzel kapcsolatban a következő kérdésekre várok választ:
-    Milyen számításokra, illetve milyen felmérésekre alapozzák a fizető parkolózóna, illetve a szállodai funkció projektbe emelését?
-    Történt-e ezekben a témákban lakossági egyeztetés, ha igen hol és milyen eredménnyel zárult, illetve azokat miért nem ismerhették meg eddig a képviselő-testület tagjai?

Egy megjegyzés erejéig ismét csak szeretnék utalni az Önök által korábban politikai célzattal megakadályozott parkolólemez-építési projektre, aminek a megvalósulása esetén talán ma nem kellene fizetőparkoló létesítését tervezni Csepelen.

Az Akcióterületi Terv 70 oldalától olvashatók „az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések”-ről. E bekezdés részeként hivatkoznak arra, hogy tartottak lakossági egyeztetést a témában, amiről a 2.8 fejezetben olvashatunk. Ha azonban vesszük a fáradtságot és  újra fellapozzuk a hivatkozott fejezetet, akkor ott a következőket találjuk: „2012. július 3-tól minden kedden 17-18 óra között az előkészítésben közreműködő Csepel Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési Osztálya és az ATT készítői várják az akcióterületi lakosságot. … Ez a fajta nyilvánosság bár rendszeres megjelenést biztosított, mérsékelt érdeklődés mellett kevesekhez jutott el, alkalmanként 6-8 emberhez, akikből aztán egy „visszatérő vendégkör” alakult ki.” A nyomatékosság kedvéért megismétlem: „alkalmanként 6-8 ember”!

A hivatkozott két lakossági fórumról (augusztus 9 és 29) pedig a következőket olvashatjuk: „A kérdőívek végső beérkezési határideje 2012. szeptember 3. volt, 107 kérdőív érkezett be, ezzel az akcióterületi népesség 6,33 százalékát értük el ily módon.”
A számokat érdemes kihangsúlyozni: 107 beérkezett kérdőív, szemben az 1690 fővel, akik az érintett területen élnek. De mivel a Szent Imre tér rehabilitációjáról beszélünk, nem tartom túlzásnak, hogy azt mondjam: ezzel minden csepeli életét befolyásoló döntésről van szó. Ez esetben pedig 107 beérkezett vélemény áll rendelkezésre a közel 80 ezres népességgel szemben!

Szintén a 70. oldalon olvasható, hogy „A támogatói csoport hivatalos alakuló ülésére 2012. október 4-én került sor. (jegyzőkönyve mellékletben). A gazdasági szereplőknek felkínáltuk az újonnan épülő Paviloncsoport és a felújításra kerülő Irodarészleg fejlesztési (30%-os támogatási intenzitás) és üzemeltetési lehetőségét.” Kérdéseim a következők:
-    Miért nincs az előterjesztéshez mellékelve a hivatkozott jegyzőkönyv?
-    Miért nem kaptak a képviselő-testület tagjai meghívást a támogatói csoport alakuló ülésére?
-    Miért nem kaptak ez ideig semmilyen tájékoztatást a támogatói csoport alakuló üléséről?
-    Miért nincsenek még mindig nevesítve a támogatói csoport tagjai?
-    Mi az oka a titkolódzásnak és kik a tagjai támogatói csoportnak?
-    Tagja-e a Branko Befektetési Kft. a támogatói csoportnak?
-    Milyen feltételek mellett került felajánlásra az üzemeltetési lehetőség a fejlesztői csoportnak és milyen felhatalmazás alapján került erre sor?
-    És végezetül az utolsó kérdésem: milyen viszony fűződött, vagy fűzödik Werner Péternek, a Csepeli Városgazda vezérigazgatójának a Branko Befeketetési Kft-hez?

Polgármester Úr!
Természetesen a fent megfogalmazottakon túl is van véleményem az előterjesztésről és az abban foglaltakról – amit befolyásolhatnak majd az Önök által küldendő válaszok, illetve dokumentumok. Ennél fogva szeretném kihangsúlyozni, hogy a megfogalmazott kérdésekre természetesen írásban várok választ – a törvény által előírt határidőn belül úgy, hogy a válaszok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát is kérem csatolni.

Budapest, 2013. január 10.

Szenteczky János
képviselő

Ui.: 2013. január 9-én 16:39 perckor kaptam értesítést arról, hogy a rendkívüli ülésen tárgyalt napirendek száma egy újabbal bővült! No comment!